Blog

Pečatenie zubov
18.1.2016
Pečatenie zubov

Patrí medzi jednu z efektívnych metód ochrany zuba pred vznikom zubného kazu. Žuvacie plôšky črenových zubov a stoličiek sú rozčlenené ryhami a jamkami, čo zabezpečuje dostatočné rozomieľanie potravy. Tvar, hĺbka rýh je však rôzny. Tento fakt je rozhodujúci z hľadiska vzniku zubného kazu. Hlbšie ryhy a členitejší povrch žuvacích plôšok zadných zubov je náchylnejši na vznik zubného kazu. Jeho čistenie nie je dostupnými pomôckami ústnej hygieny (zubné kefky, jednozväzkové zubné kefky) natoľko efektívne, aby ku vzniku kazu nedošlo – priemer štetiniek zubných kefiek nie je natoľko malý, aby na dno rýh dosiahol. Tie následne ostávajú zásobárňou zvyškov stravy a tým i ideálnym priestorom pre pôsobenie baktérií.

Ktoré zuby je vhodné pečatiť?

Asi najdôležitejšie a najopodstatnenejšie je pečatenie prvých stoličiek. Ich prerezávanie do ústnej dutiny je najčastejšie okolo 6. roku dieťaťa, no môže byť i v 5. roku. Toto obdobie je z hľadiska domácej ústnej hygieny i z hľadiska náchylnosti na vznik zubného kazu dosť citlivé. Na príčine je nižšia mineralizácia práve prerezávajúceho sa zuba a teda i jeho nižšia odolnosť na vonkajšie vplyvy (cukor v strave, kyseliny v obľúbených detských nápojoch...). Kedže si rodičia často nevšimnú nový zúbok v ústach ich ratolesti, či ho mylne považujú za mliečny, čisteniu už trvalého zuba nie je venovaná dostatočná pozornosť. Ide pritom o prvé trvalé stoličky, ktoré nás sprevádzajú zo všetkých zadných zubov najdlhšie.

Správny čas na pečatenie

Ideálne je zapečatiť zub počas prvého polroka prerezania do ústnej dutiny. Vtedy je napadnutie počiatočnými formami zubného kazu najnižšie. Čím dlhšie sa tento neinvazívny zákrok odkladá, tým je riziko infikovania rýh vyššie. V prípade, ak už došlo k zmenám na zubnej sklovine, ich pečatenie nie je možné. Všetko je však na individuálnom zhodnotení. V niektorých prípadoch, kedy je anatómia zubného povrchu priaznivejšia (ryhy sú plytšie), je možné úspešné pečatenie i v neskoršom veku. Hranicou by však mala byť doba dvoch rokov od prerezania zuba do ústnej dutiny.

Prínos pečatenia

Prínosom je už spomínaná neinvazívnosť ošetrenia. Na vyčistený a upravený zubný povrch sa bez použitia vrtáčika nanáša vhodne zvolený pečatidlový náter. Pri dobre spolupracujúcom dieťati je zákrok pomerne rýchly. Neopomenuteľné je i ekonomické hľadisko v porovnaní zo zhotovením výple, je ošetrenie menej finančne ale i časovo náročné.

Netreba však opomenúť, že starostlivosť a pravidelná domáca ústna hygiena má byť automatickou súčasťou v snahe predchádzať vzniku zubného kazu i po zapečatení zubov. Bočné plôšky zubov sa pečatiť nedajú a preto je ich čistenie potrebné i naďalej. Po správnom pečatení sa však výskyt zubného kazu na žuvacích plôškach zníži až o 80-90%.

Prijímame nových pacientov!
Objednajte sa k nám

+421 948 259 169

© 2023 UNO - Dent s.r.o. - Zubná ambulancia, MDDr. Ivana Biernátová, stomatológ Košice