Blog

Strata jedného zuba – most na sklenených vláknach
5.2.2016
Strata jedného zuba – most na sklenených vláknach

Zubný lekár sa častokrát vo svojej praxi stretáva so situáciou, kedy je v ústnej dutine prítomná strata jedného zuba. Avšak i takáto strata ovplyvňuje chrup ako celok.Jedným z najšetrnejších spôsobov riešenia takejto situácie je vyhotovenie mostíka na sklenených vláknach. Takéto ošetrenie môže prebiehať dvoma spôsobmi:

1) Priama metóda práce:
Ošetrenie sa vykonáva v jednej návšteve, kedy po šetrnej úprave zubov susediacich s medzerou, pristupujeme k priamej modelácii chýbajúceho zuba. Výhodou tohto typu ošetrenia je možnosť vkráčať do zubnej ambulancie bez zuba a z nej s novým zubom vypĺňajúcim medzeru.

2) Nepriama metóda práce:
Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, ošetrujúci lekár pripraví susediace zuby s medzerou, v rozsahu zhotovenia dvoch malých kotviacich kavít, kde sa budú adaptovať sklenené vlákna. Následne je zhotovený odtlačok a celá práca sa vykonáva na modele. Pacient tak prichádza na ďalšiu návštevu, kde je nová náhrada jedného zuba adaptovaná a fixovaná na miesto. Následná návšteva je pritom možná nasledujúci alebo po dohode i v rovnaký deň.

V oboch prípadoch sa maximálne šetria tkanivá zuba. Nie je potrebná ich rozsiahla preparácia ako pri zhotovovaní fixného mostíka. Neopomenuteľnou je i časová úspora. Okrem tohto typu ošetrenia je možné medzeru vyplniť i už spomínaným fixným mostíkom alebo implantátom. Obe riešenia sú však omnoho nákladnejšie ako využitie sklenených vlákien na fixáciu nového zuba. Po zhodnotení stavu v ústnej dutine je takéto riešenie ďalšou možnosťou náhrady strateného zuba.

Prijímame nových pacientov!
Objednajte sa k nám

+421 948 259 169

© 2023 UNO - Dent s.r.o. - Zubná ambulancia, MDDr. Ivana Biernátová, stomatológ Košice