Cenník

Cenník zubnolekárskych výkonov na rok 2023

Našou zmluvnou poisťovňou je Union zdravotná poisťovňa, a. s. a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s..

Ak ste pacientom ZP Union alebo VšZP, platí pre vás osobitný cenník, v opačnom prípade je zubné ošetrenie plne hradené pacientom.


Základné výkony
 • Cenník výkonov
 • 25 €Vstupné komplexné zubno - lekárske vyšetrenie
 • 12 €Preventívna zubno - lekárska prehliadka
 • 21 €Vstupné komplexné pedostomatologické vyšetrenie
 • 9 €Preventívna pedostomatologická prehliadka
 • 34 €Vyžiadané akútne ošetrenie mimo prac.doby (prac.dňa)
 • 5 €Infiltračná anestézia
 • 7 €Zvodová anestézia
 • 7 €Intraligamentárna anestézia
 • 15 €Použitie ozónu
 • 5 €RVG - rádioviziografia
 •   Objednať sa
Dentálna hygiena, bielenie, zubné šperky
 • Cenník výkonov
 • 30 €Dentálno - hygienická návšteva
 • 20 €Dentálna hygiena u detí
 • 12 €Pečatenie zubov
 • 10 €Motivácia + inštruktáž intraorálnej hygieny
 • 5 €Kontrola intraorálnej hygieny + reinštruktáž
 • 15 €Prehĺbené pečatenie fisúr
 • 35 €Vnútorné bielenie sfarbených devitálnych zubov
 • 150 €Domáce bielenie
 •   Objednať sa
Záchovné zubné lekárstvo
 • Cenník výkonov
 • 30-45 €Fotokomposit (biela plomba) - v závislosti od počtu plôšok
 • 80 €Rekonštrukcia celej korunky zuby (priama)
 • 250 €Adhezívny mostík (sklovlákno)
 • 10-35 €Skloionomérna výplň zuba - v závislosti od počtu plôšok
 • 5 €Ošetrenie citlivých zubných plôšok
 • 14 €Provizórne ošetrenie zubného kazu
 • 15 €Dostavba aproximálnych stien zuba
 • 15 €Trepanácia korunky zuba
 • 10 €Liečebné ošetrenie koreňového kanálika (jeden kanálik-strojové)
 • 30/25 € viac kanál.Definitívne endodontické ošetrenie koreňového kanálika
 • 30 €Zavedenie FRC čapu + cementácia
 • 40 €Zavedenie individuálne formovaného čapu zo skl.vlákien
 •   Objednať sa
Stomatochirurgické ošetrenie
 • Cenník výkonov
 • 10 €Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa
 • 20 €Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa
 • 27 €Extrakcia viackoreňového zuba
 • 11 €Sutura extrakčnej rany
 • 16 €Dekapsulácia zuba
 • 10 €Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti
 • 15 €Intraorálna incízia dentogenného pôvodu + drenáž
 • 5 €Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie
 • 10€Poextrakčné ošetrenie rany (Alveogyl, Gelatamp, Hemocollagene)
 •   Objednať sa
Protetické ošetrenie
 • Cenník výkonov
 • 25 €Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie a návrh ošetrenia
 • 10 €Nasadenie fixnej náhrady (každý pilier)
 • 21 €Provizórna korunka celoplášťová - živicová
 • 110 €Fazetovaná korunka - kov + špeciálna živica
 • 130 €Fazetovaná korunka - kov + keramická fazeta
 • 155 €Kovokeramická korunka
 • 250 €Celokeramická korunka
 • 91 €Čiastočne snímateľná náhrada - mederník do 4 zubov
 • 215 €Čiastočne snímateľná náhrada
 • 310 €Skeletovaná náhrada
 • 206 €Celková snímateľná náhrada
 • 24 €Rozšírenie náhrady po extrakcii zuba
 • 90 €Rebazácia náhrady (nepriama)
 • 29 €Oprava zlomenej náhrady, vypadnutého zuba z náhrady
 • 15 €Štúdijný model
 •   Objednať sa

Základné výkony
 • Cenník výkonov pre pacientov ZP Union a VšZP
 • 34 €Vyžiadané akútne ošetrenie mimo prac.doby (prac.dňa)
 • 5 €Infiltračná anestézia
 • 7 €Zvodová anestézia
 • 7 €Intraligamentárna anestézia
 • 15 €Použitie ozónu
 • 5 €RVG - rádioviziografia
 •   Objednať sa
Dentálna hygiena, bielenie, zubné šperky
 • Cenník výkonov pre pacientov ZP Union a VšZP
 • 30 €Dentálno - hygienická návšteva
 • 20 €Dentálna hygiena u detí
 • 12 €Pečatenie zubov
 • 10 €Motivácia + inštruktáž intraorálnej hygieny
 • 5 €Kontrola intraorálnej hygieny + reinštruktáž
 • 15 €Prehĺbené pečatenie fisúr
 • 35 €Vnútorné bielenie sfarbených devitálnych zubov
 • 150 €Domáce bielenie
 •   Objednať sa
Záchovné zubné lekárstvo
 • Cenník výkonov pre pacientov ZP Union a VšZP
 • 24-28 €Fotokomposit (biela plomba) - v závislosti od počtu plôšok
 • 60 €Rekonštrukcia celej korunky zuby (priama)
 • 250 €Adhezívny mostík (sklovlákno)
 • 10-25 €Skloionomérna výplň zuba - v závislosti od počtu plôšok
 • 5 €Ošetrenie citlivých zubných plôšok
 • 15 €Dostavba aproximálnych stien zuba
 • 10 €Liečebné ošetrenie koreňového kanálika (jeden kanálik-strojové)
 • 15 €Definitívne endodontické ošetrenie koreňového kanálika
 • 30 €Zavedenie FRC čapu + cementácia
 • 40 €Zavedenie individuálne formovaného čapu zo skl.vlákien
 •   Objednať sa
Stomatochirurgické ošetrenie
 • Cenník výkonov pre pacientov ZP Union a VšZP
 • 10€Poextrakčné ošetrenie rany (Alveogyl, Gelatamp, Hemocollagene)
 •   Objednať sa
Protetické ošetrenie
 • Cenník výkonov pre pacientov ZP Union a VšZP
 • 10 €Nasadenie fixnej náhrady (každý pilier)
 • 21 €Provizórna korunka celoplášťová - živicová
 • 98-110 €Fazetovaná korunka - kov + špeciálna živica
 • 130 €Fazetovaná korunka - kov + keramická fazeta
 • 155 €Kovokeramická korunka
 • 250 €Celokeramická korunka
 • 126 €Čiastočne snímateľná náhrada
 • 310 €Skeletovaná náhrada
 • 87 €Celková snímateľná náhrada
 • 24 €Rozšírenie náhrady po extrakcii zuba
 • 90 €Rebazácia náhrady (nepriama)
 • 29 €Oprava zlomenej náhrady, vypadnutého zuba z náhrady
 • 15 €Štúdijný model
 •   Objednať sa
Prijímame nových pacientov!
Objednajte sa k nám

+421 948 259 169

© 2023 UNO - Dent s.r.o. - Zubná ambulancia, MDDr. Ivana Biernátová, stomatológ Košice